Djelatnosti tvrtke

Djelovanje tvrtke temelji se na pružanju stručnih usluga u slijedećim djelatnostima i specijalističkim aktivnostima:
 • Bazni projekti

 • Idejni projekti

 • Glavni projekti

 • Izvedbeni projekti

 • Projekti izvedenog stanja

 • Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija) s hrvatskim propisima i pravilima struke

 • Projektantski nadzor

 • Nadzor izvođenja radova

 • Studije opravdanosti izgradnje

 • Ishođenje lokacijskih dozvola

 • Ishođenje građevinskih dozvola

 • Inženjerske usluge Investitoru u procesu ishođenja dozvola ili postupaka nabave i izgradnje

 • Pripremni tehnički i investicijski istražni radovi (FEED)