Inženjerski alati / Računalni programi u svakodnevnoj uporabi

Svakodnevne radne aktivnosti se izvode primjenom profesionalnih računalnih programa prilagođenih svim strukama i specijalnostima (procesna tehnologija, strojarstvo, Če-konstrukcije, građevinarstvo, arhitektura, elektrotehnika, instrumentacija ...)
Auto CAD 2D i 3D računalno crtanje
Auto CAD Civil 3D Računalno 3D projektiranje u građevinarstvu (niskogradnji)

Auto CAD Raster Design

Pretvorba, analiza i uređivanje rasterskih slika
Auto CAD Map 3D 3D modeliranje geoprostornih podataka u poznatom okruženju
Advance Steel (Autodesk) 3D Modeliranje čeličnih konstrukcija s inteligencijom BIM-a
CADPIPE Projektiranje cjevovoda, grijanje i klimatizacija, elektrotehnika
CadWorx Plant 2D i 3D modeliranje industrijskih postrojenja
EPLAN Electric P8 Računalna izrada elektrotehničke dokumentacije i crteža
GASWorks Proračun, razvoj i analizu plinskih mreža
PipeCalc Proračun višestrukih procesnih parametara u cjevovodima
Sinetz Proračun višestrukih procesnih parametara u cjevovodima, napr.: proračun protoka medija, pad procesnog tlaka, proračun toplinskih gubitaka u izoliranim i spojenim cjevovodima za stlačive i nestlačive medije
CHEMCAD Modeliranje tehnoloških procesa u dinamičkim uvjetma
PIPENET Vision Analiza protoka medija u stabilnim i prijelaznim fazama (hidraulički proračun cjevovoda za plinovite i tekuće medije)
TANK Proračun, projektiranje i analiza spremnika (novih i postojećih) sirove nafte sa fiksnim i plutajućim krovom prema standardu API 650/653
Visual Vessel Design Proračun i projektiranje tlačnih posuda
PV Fabricator Modeliranje tlačnih posuda
PV Elite Modeliranje tlačnih posuda
AutoPIPE Proračun elastičnosti i čvrstoće cjevovoda (stres analiza)
CAESAR II Proračun elastičnosti i čvrstoće cjevovoda (stres analiza)
QGIS Vizualizacija, upravljanje, uređivanje i analiziranje geopodataka
Urbano Projektiranje komunalne infrastrukture
Tower Proračun stabilnosti čeličnih konstrukcija i armatura
ArmCAD Detaljna izrada modela građevinskih armatura (radionički crteži)
MS Office Višenamjenski programski paket za uredsko poslovanje
MS Visio Izrada modela grafičkih dijagrama, vizualnih prikaza, simbola
MS Project Izradu interaktivnih dijagrama praćenja izvršenja planiranih aktivnosti
Adobe Acrobat Ispisivanje i uređivanje dokumenta u pdf formatu
Abbyy Fine Reader Optičko prepoznavanje znakova i konverzija
Point2000 Poslovni informacijsko-financijski sustav za uredsko poslovanje