Inženjerski pristup

ANALIZA Temeljem projektnog zadatka pristupa se detaljnoj analizi svih predviđenih aktivnosti, a zatim se na radim sastancima s Investitorom dogovorno usklade sve moguće nejasnoće, kao i dinamika izrade dokumentacije. Odmah potom se pristupa izradi prijedloga okvirnog rješenja projekta uz prezentaciju našeg viđenja s ukazivanjem na moguće probleme u realizaciji planiranog projekta.

FLEKSIBILNOST Dugogodišnje praktično iskustvo u projektiranju raznih postrojenja za preradu, transport i distribuciju nafte i plina, osiguravaju našu fleksibilnost u pristupu rješavanja problema, što je osobito vrijedno u slučajevima rekonstrukcije ili prilagodbe postojećih postrojenja i objekata.

REGULATIVA Internim sustavom osiguranja kvalitete, tvrtka kontinuirano prati sve izmjene zakonske regulative koje se odnose na sve naše djelatnosti, te ih sukladno potrebama prilagođava, primjenjujući nove zakonske propise i pravila u svim fazama projektiranja ili inženjerskih usluga.

NORME I STANDARDI Stalnom primjenom sustava kvalitete upravljanja prema EN ISO 9001, tvrtka kontinuirano prati izmjene i primijenjuje zadnje inačice odgovarajućih tehničkih normi i standarda za sve struke i specijalnosti koje se koriste tijekom projektiranja i pružanja inženjerskih usluga.

TIMSKI RAD Svi projektni timovi su motivirani za postavljanje pravodobnih pitanja kako bi jednoznačno razumjeli sve tehničke zahtjeve Investitora, pritom nastojeći dodati vrijednost svakom projektu. Tehnički zahtjevi Investitora se dodatno istražuju i kontroliraju. Potom predlažemo najpovoljnije rješenje koje se nastavlja razvijati, provjeravati i poboljšavati. Uvijek nastojimo ponuditi rješenja koja će proći 'test vremena'. Integracija svih struka i suradnja s Investitorom u pristupu ponuđenih projektnih rješenja na temeljima dugogodišnje prakse, omogućuju da Vam ponudimo dobar i kvalitetan rad koji će rezultirati pozitivnim poslovnim rezultatima.