Lokacija i adresa

Savezne Republike Njemačke 10
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6329 600
Fax: +385 1 6329 601

e-mail:
inp@inp.hr
embed-google-map.com