Metode proizvodnje sirove nafte

Primarne, sekundarne i tercijarne metode proizvodnje sirove nafte podizanjem dinamičkog tlaka na ušću postojećih naftnih i plinskih bušotina korištenjem kompresorskih postrojenja …6.Metode proizvodnje sirove nafte …