Osnovni podaci

Puni naziv

INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN, društvo s ograničenom odgovornošću

Skraćeni naziv INP d.o.o.
Sjedište društva Savezne Republike Njemačke 10, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Temeljni kapital 295.000,00 kn
MBS 08008942, Trgovački sud Zagreb
OIB 06842385393
IBAN HR2223400091100017954
SWIFT PBZGHR2X
telefon (01) 6329 600
fax (01) 6329 601
email inp@inp.hr
Glavni direktor Ivan Sučić
Tehnički direktor Davor Kolednjak
Financijska direktorica Maja Andročec