Povijest i profil tvrtke

Tvrtka je osnovana 1952 pod imenom Institut za naftu.
Tijekom proteklog vremena naziv tvrtke je mijenjan u nekoliko navrata sukladno promjenama organizacijskih oblika i djelatnosti:

- 1958 naziv tvrtke se mijenja u Industroprojekt
- 1983 integracijom sa INA Inženjeringom tvori novu tvrtku INA-Projekt
- 1990 izdvajanjem iz INA Projekta osniva se tvrtka Konzalting za naftu i plin
- 1997 tvrtka mijenja naziv u Inženjering za naftu i plin d.o.o.

Danas je tvrtka Inženjering za naftu i plin d.o.o. registrirana kao trgovačko društvo u 100% privatnom vlasništvu (75% sadašnji djelatnici, 25% ostali) i trenutno zapošljava 54 djelatnika, strojarske, arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i ekonomske struke, većinom visokog obrazovanja.

Glavni direktor tvrtke je gospodin Ivan Sučić, dipl.ing.stroj.

Ukratko možemo opisati raznolikost postrojenja koje smo projektirali, ishodili potrebne dozvole, specificirali glavnu i pomoćnu opremu, pružali inženjerske usluge, osiguravali projektantski nadzor i nadzor izgradnje objekata (detaljan opis izvršenih zadataka prikazan je u izborniku "Reference").

 • Visokotlačni transportni cjevovodi prirodnog plina (ukupne duljine ≥ 1400 km)
 • Gradske mreže prirodnog plina (ukupne duljine ≥ 1200 km)
 • Visokotlačni off-shore transportni cjevovodi prirodnog plina (ukupne duljine ≥ 300 km)
 • Plinske mjerno/redukcijske i odorizacijske stanice kapaciteta 8.000 – 800.000 m3/h
 • Bušotinski radni prostori i plinska polja
 • Kompresorske stanice prirodnog plina
 • Tlačne posude
 • Izmjenjivači topline
 • Grijalice plina
 • Višefazni separatori prirodnog plina
 • Dehidracijske jedinice prirodnog plina
 • Odvajanje žive iz plinskog kondenzata
 • Rekuperacija sumpora
 • Podzemno skladište prirodnog plina sa proizvodnim platformama
 • LNG terminal kapaciteta 6 milijardi m3 (6 BCM)
 • LPG terminal sa spremnicima i utakalištem za kamion i vagon cisterne
 • LPG spremnici volumena do 5.000 m3
 • Modernizacija postrojenja izomerizacije sa PSA jedinicom
 • Rekonstrukcija „Topping“ postrojenja
 • VRU postrojenja za rekuperaciju para u rafinerijama
 • Rekonstrukcija rafinerijskog FCC postrojenja
 • Punilišta naftnih derivata u kamionske i željezničke cisterne
 • Stanice za prihvat i obradu sirove nafte
 • Spremnici sirove nafte volumena do 80.000 m3
 • Kogeneracijske jedinice snage 180 MW
 • Transformatorske stanice
 • Magistralni vodoopskrbni sustavi, mjesne distrubucijske mreže, odvodnja
 • ………