Područje inženjerskih djelatnosti

  • Proizvodnja i pridobivanje nafte i plina
  • Primarna obrada nafte i plina
  • Transport i distribucija prirodnog plina, nafte i derivata
  • Postrojenja za prihvat i obradu prirodnog plina
  • Skladištenje i transport produkata rafinacije sirove nafte
  • Primarne, sekundarne i tercijarne metode pridobivanja sirove nafte i prirodnog plina
  • Rafinerijska i petrokemijska postrojenja i sustavi
  • Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija) strane dokumentacije s hrvatskim propisima i pravilima struke