Projektiranje industrijskih objekata i postrojenja

Naše dugogodišnje iskustvo u projektiranju uključuje sve struke i specijalnosti: strojarstvo, građevinarstvo, arhitekturu, elektrotehniku, telekomunikacije, vatrodojavu, plinodojavu, katodnu zaštitu, zaštitu od požara, zaštitu na radu i zaštitu okoliša

Sustavno razvijana znanja i iskustva stečena su na slijedećim područjima djelatnosti:

  • Postrojenja za proizvodnju i preradu plina i nafte sa stabilizacijom, odvlaživanjem, odstranjivanjem soli, ugljičnog dioksida i sumporovodika
  • Postrojenja za transport i skladištenje plina i nafte, koja uključuju magistralne plinovode i naftovode, crpne stanice, kompresorske stanice, skladišne prostore, podzemna skladišta plina i off-shore platforme
  • Postrojenja za skladištenje i transport produkata rafiniranja sirove nafte, koji uključuju rezervoarske prostore, istakačko/utakačke stanice, manipulativne crpne stanice za otpremu ili dopremu naftnih derivata, plinskih ulja i ukapljenog naftnog plina
  • Plinske tranportne i manipulativne sustave koji uključuju otpremno-dopremne proizvodne plinovode, magistralne i gradske plinske mreže, redukcijske i mjerno-regulacijske stanice, odorizacijske sustave, punionice plinskih boca za kućanstva, punionice industrijskih plinova, punionice stlačenog prirodnog plina za razne potrošače
  • Vodovodne mreže i kanalizacijski sustavi