Dokumentacija za odobrenje konstrukcije zamjene prirubnica priključaka plinske i tekuće faze na cilindričnom plaštu vagon cisterne 110 m3

Dokumentacija za odobrenje konstrukcije
  • Investitor

    ZIT