Magistralni plinovod Kozarac-Slobodnica DN 800/75

Idejni projekt, Ishođenje lokacijske dozvole
  • Investitor

    Plinacro