Međunarodni plinovod Solta-Jezerišće DN 800/75 bar

Idejni projekt, Ishođenje lokacijske dozvole
  • Investitor

    Plinacro