Plinovod Kozarac - Stružec DN 200/50 bar

Projekt revitalizacije plinovoda
  • Investitor

    Plinacro