Projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju spremnika za naftne derivate A-1607

Zajednica ponuditelja Ekonerg-Inženjering za naftu i plin (strojarski dio - spojni cjevovodi, elektro dio, instrumentacijski dio)
  • Investitor

    JANAF