Rekonstrukcija cijevnih instalacija s jedinicom za pripremu rashladne vode

Nadopuna dokumentacije
  • Investitor

    HEP Proizvodnja HE Dubrovnik