Rekonstrukcija plinovoda PČ Slobodnica-MRČ Slavonski Brod DN 500/75, Odvojni plinovod za MRS Slavonski Brod-Istok DN 500/75

Idejni projekt, Ishođenje lokacijske dozvole
  • Investitor

    Plinacro