Rekonstrukcija sustava dobave goriva, Rekonstrukcija (prenamjena cilindričnog spremnika R-1 V = 10.000 m3 u TE-TO Osijek)

Tehnička analiza problema i rada PMRS i rješenje
  • Investitor

    HEP Proizvodnja TE-TO Osijek