Revitalizacija vrelovodne mreže centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba - 1 Faza

Izvedbeni projekt, Zajednica ponuditelja: Inženjering za naftu i plin, Ekonerg, Elektroprojekt i Mašinoprojekt
  • Investitor

    HEP Toplinarstvo