ST plinska mreža i elektroničke komunikacije mreže za dio grada Poreča

Idejni projekt, Glavni-izvedbeni projekt
  • Investitor

    PLINARA Pula