Transport i distribucija prirodnog plina, nafte i derivata

Magistralni plinovodi i naftovodi, crpne i kompresorske stanice, plinske platforme na moru, podzemno skladište prirodnog plina …3.Transport i distribucija prirodnog plina, nafte i derivata