Inženjerske usluge

Koordinacija provedbe tehničke i zakonske regulative tijekom projektiranja, ishođenja svih vrsta dozvola, specijalističkih inženjerskih usluga i nadzora izgradnje objekata, uključuje sve relevantne tehničke struke i specijalnosti

Tvrtka pruža usluge koordinacije tehničke regulative u procesu izgradnje objekata koji uključuje ishođenje lokacijskih, građevnih i uporabnih dozvola, tehničke preglede, puštanje u rad, studije isplativosti i ostvarljivosti planiranih projekata plinskih i naftnih postrojenja, studije utjecaja tehnoloških objekata na okoliš, elaborate zaštite od požara i zaštite na radu


Međunarodno plinovod