Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija)

Sukladno hrvatskom zakonodavstvu, za svu dokumentaciju izrađenu prema stranim propisima, potrebno je provesti kontrolu i utvrđivanje usklađenosti dokumentacije (nostrifikacija dokumentacije) s hrvatskim propisima i pravilima struke.

Tvrtka Inženjering za naftu i plin d.o.o. zapošljava 22 visoko obrazovana djelatnika, koji su, u svojim područjima djelatnosti, ovlašteni za kontrolu i utvrđivanje usklađenosti strane dokumentacije (nostrifikacija dokumentacije) s važećim hrvatskim propisima i pravilima struke.

Ovlašteni zaposlenici po strukama:

  • Strojarstvo, 12 djelatnika

  • Elektrotehnika, 6 djelatnika

  • Građevinarstvo i čelične konstrukcije, 3 djelatnika

  • Arhitektura, 1 djelatnik